Home Companii Blocurile de BCA CELCO, soluția de eficientizare energetică a clădirii
Blocurile de BCA CELCO, soluția de eficientizare energetică a clădirii

Blocurile de BCA CELCO, soluția de eficientizare energetică a clădirii

0

O soluţie eficientă pentru reducerea costurilor pentru încălzirea spaţiului de locuit, care poate fi în luată în calcul încă din faza de proiectare a clădirii, este utilizarea blocurilor de BCA CELCO cu o grosime de minimum 35 cm. Această grosime este suficientă pentru a avea o construcţie ecologică și eficientă energetic, ce nu mai are nevoie de termoizolaţie suplimentară.

Consumul energetic al locuinţei este compus din încălzirea spaţiului, consumul produselor de iluminat și al aparatelor electrice, încălzirea apei și energia termică necesară gătitului. Când alegem electrocasnicele cu clasa energetică A, ne asigurăm că avem cel mai redus consum de energie electric posibil, având drept rezultat reducerea cu un procent de 33% din consumul total al locuinţei. Însă cea mai mare parte a consumului energetic, restul de 67%, provine din încălzirea spaţiului.

Chiar dacă folosim panouri solare, sisteme de recirculare și încălzire a aerului – acestea ajutând la scăderea consumului – fără o izolaţie corespunzătoare pentru eliminarea pierderilor de caldură, aceste sisteme nu au un randament optim.

Toate componentele anvelopei exterioare ale clădirii trebuie să fie izolate termic pentru a elimina pe cât posibil pierderile de caldură prin punţi termice. Punţile termice se formează la îmbinările din mortar ale materialelor de zidărie, prin diblurile necesare instalării termoizolaţiei, la uși, la geamuri, prin podele, grinzi și planșee. De aceea este recomandat ca stratul de mortar folosit pentru zidărie să fie cât mai subţire, iar planșeele și stâlpii de rezistenţă să primească o izolaţie cu un material de termoizolaţie cu conductivitate termică minimă.

Beneficiarii trebuie să ţină cont de solicitările Uniunii Europene referitoare la politicile internaţionale „verzi”, deoarece până în 2020 toate clădirile trebuie să aiba un consum de energie cât mai aproape de zero.

Alinierea la noile politici „eco-friendly”

„Presiunea“ politicilor internaţionale „verzi“ îi determină pe producători să fabrice produse din ce în ce mai eficiente, cu densităţi reduse, cu precizie dimensională și cu multiple domenii de utilizare (construcţii comerciale, rezidenţiale sau industriale). Cel mai recent raport al BPIE (Buildings Performance Institute Europe) propune completarea cerinţelor privind performanţa energetică a clădirii cu recomandări pentru calitatea aerului din interior, lumină naturală și confort termic. Clădirile trebuie să fie concepute pentru a asigura aceste condiţii. Necesitatea de a atenua schimbările climatice și de a reduce dependenţa de importuri de energie oferă provocări noi pentru concepţia și funcţionarea clădirilor, conducând la o reducere importantă a consumului de energie și a emisiilor asociate cu clădirile.

Ţinând cont de toate aceste provocări ale lumii globale și de restricţiile referitoare la consumul energetic, producătorul de materiale de construcţii CELCO a venit cu o soluţie pe cât de simplă, pe atât de eficientă.

Avantajele folosirii blocurilor BCA de la CELCO

Cu blocurile de BCA CELCO cu o grosime minimă de 35 cm se obţine o construcţie ecologică și eficientă energetic. Alegând această grosime minimă a blocurilor de BCA, nu mai este nevoie de o termoizolaţie suplimentară, această metodă de construcţie conducând la scăderea consumurilor de energie, la creșterea eficienţei energetice a clădirii și la încadrarea acesteia într-o clasă superioară din punct de vedere energetic.

În ceea ce privește siguranţa oferită de elementele din BCA, acestea sunt ignifuge, se încadrează în clasa de rezistenţă A1 de rezistenţă la foc conform standardului de produs SR EN 771-4/2011 și Ordin MTCT 1822/07.10.04, Ordin MAI 394/26.10.04 privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. Ele își menţin rezistenţa și stabilitatea zidăriei aproximativ șapte ore de la izbucnirea incendiului (pentru zidării de grosimi mai mari de 20 cm), conform Anexei 2 a normativului P104-83 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea și executarea pereţilor și acoperișurilor din elemente de BCA”.

Totodată, elementele de BCA oferă și o rezistenţă mecanică foarte bună. Construcţiile realizate din BCA CELCO se comportă bine în cazul cutremurelor datorită greutăţii reduse cu până la 50% faţă de alte materiale, știut fiind că zidăriile grele au tendinţa de înclinare, ceea ce conduce la scăderea rezistenţei.

BCA CELCO destinat pentru structuri de rezistenţă

CELCO este primul producător de materiale de construcţii care a lansat elemente din BCA cu destinaţie specială pentru structuri de rezistenţă, BCA CELCO STRUCTOTERM, cu o rezistenţă de minimum 5 N/mm2, avantajul fiind rezistenţa uniformă a elementelor, pe toate laturile. Fără o bună anvelopare a clădirii, niciun sistem de reducere a energiei folosit, oricât de scump, nu va da randamentul optim. Clădirile noi, cu zidărie exterioară monostrat din BCA CELCO de minimum 35 cm limitează pierderile de căldură și oferă eficienţa energetică fără a mai fi nevoie de un sistem suplimentar de termoizolare.

Datorită structurii cu milioane de pori de aer înglobat, BCA-ul este un foarte bun izolator termic, ce asigură încăperii un climat intern plăcut, atât iarna, cât și vara. Se menţine o temperatură constantă în interior, fapt ce reduce consumul de energie pentru încălzire sau răcire.

CELCO, liderul producției de BCA din România

Cu o tradiţie de peste 40 de ani, CELCO este liderul producţiei de BCA din România, deţinând cu o producţie anuală de 400.000 mc o cotă de piaţă de 20%. În 2007, CELCO a pus în funcţiune o linie nouă de producţie a adezivilor și mortarelor uscate destinate construcţiilor civile și industriale.

În luna iunie 2008, CELCO a deschis cea mai modernă fabrică de var din România, cu o investiţie de 20 de milioane de euro. CELCO a devenit astfel cel mai mare furnizor de var din Sud-Estul României, pentru industriile consumatoare: oţelării, metalurgii, producători de lianţi hidraulici rutieri, producători de adezivi și mortare și secţii chimice. În urma unui mix de investiţii, CELCO reunește sub un singur nume capacităţile de producţie a patru sectoare industriale, toate localizate în judeţul Constanţa:

  • Producţia de BCA
  • Fabricarea adezivilor și mortarelor uscate
  • Fabricarea varului
  • Echiparea și exploatarea carierei de calcar din localitatea Tașaul, judeţul Constanţa

Detalii despre gama BCA CELCO găsiţi la www.celco.ro.