Home Evenimente Conferinta nationala- Calitatea Lucrărilor de Construcţii şi a Certificării Performanțelor Energetice ale Clădirilor
Conferinta nationala- Calitatea Lucrărilor de Construcţii şi a Certificării Performanțelor Energetice ale Clădirilor

Conferinta nationala- Calitatea Lucrărilor de Construcţii şi a Certificării Performanțelor Energetice ale Clădirilor

0

CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ
„Calitatea Lucrărilor de Construcţii şi a Certificării Performanțelor Energetice ale Clădirilor. Conformitate şi Responsabilitate pentru Implementarea Conceptului nZEB în România”

EXPOZIŢIE DE TEHNOLOGII ŞI SOLUŢII INOVATOARE PENTRU nZEB

11 noiembrie 2016
INCD URBAN-INCERC Bucureşti

În data de 11 noiembrie 2016, începând cu ora 09:00 la sediul INCD URBAN-INCERC Bucureşti (Şos. Pantelimon, nr. 266), a avut loc Conferinţa Naţională cu titlul „Calitatea Lucrărilor de Construcţii şi a Certificării Performanțelor Energetice ale Clădirilor. Conformitate şi Responsabilitate pentru  Implementarea Conceptului nZEB în România” organizată sub egida Clusterului Pro-nZEB şi în contextul proiectului QUALICHeCK. În cadrul evenimentului  a fost organizată şi o expoziţie de tehnologii şi soluţii inovatoare pentru nZEB.

Asociaţia Cluster Pro-nZEB  (http://www.pro-nzeb.ro/) are ca obiectiv crearea unui cadru de colaborare pentru dezvoltarea şi implementarea conceptelor tehnologice inovative şi a proiectelor specifice pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB).

Proiectul QUALICHeCK (http://qualicheck-platform.eu/) îşi propune să dezvolte o serie de acțiuni care să asigure o mai mare atenție și inițiative practice pentru conformitatea reală cu performanțele energetice declarate pentru clădiri noi și renovate şi pentru atingerea unei calități mai bune a lucrărilor executate.

Conferinţa a avut ca scop consultarea activă cu privire la calitatea lucrărilor de construcţii cu accent pe certificarea performanţelor energetice ale clădirilor, implementarea clădirilor nZEB în România,  programe de formare profesională în domeniu şi posibilităţi de colaborare între actorii relevanţi pentru implementarea conceptului nZEB în practică.

La eveniment au participat 67 de persoane printre care reprezentanţi: ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai firmelor de construcții, ai furnizorilor / producătorilor de materiale / sisteme pentru construcţii, arhitecţi, proiectanţi, ingineri, auditori energetici, institute de cercetare şi universităţi şi alte organizaţii relevante.

Conferinţa a fost structurată în 2 părţi:

1. O sesiune plenară, în care au fost prezentate:

 • Modele si recomandări pentru o mai bună calitate si conformitate – rezultate ale proiectului QUALICHeCK (Horia Petran, INCD URBAN-INCERC – reprezentant național QUALICHeCK)
 • Calitatea certificării performanțelor energetice (CPE) ale clădirilor în contextul legislativ actual. Cum se poate implementa cu succes conceptul nZEB în România (Emilia Cerna-Mladin, Preşedinte AAECR)
 • Pregătirea pieței pentru implementarea clădirilor nZEB în România – Cluster Pro-nZEB (Narcisa Dănilă, BDGroup – membru fondator Cluster Pro-nZEB)
 • Programe de formare profesională în domeniu nZEB pentru lucrători în construcţii, specialişti şi alţi actori relevanţi – Train-to-nZEB The Building Knowledge Hub România (Horia Petran, INCD URBAN-INCERC – partener Train-to-nZEB)
 • MEnS – Meeting of energy professional skills towards nZEB. Cursuri organizate la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Ancuţa Măgurean, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)
 • Reabilitarea fondului existent de clădiri publice în direcţia nZEB. Asumarea nivelului de ambiție nZEB. Cooperare între proprietarii/administratorii de clădiri publice şi constructori (Horia Petran, INCD URBAN-INCERC – reprezentant național RePublicZEB)
 • Rezolvări ale punților termice pentru plăcile structurale în consolă / balcoane și atice
  (Florin Alexandrescu, Creative Archstudio)
 • Case pasive în România – exemple de bună practică (Ede Abos, preşedinte Asociaţia Casa Pasivă România)

2. O sesiune interactivă care a avut ca teme de dezbatere:

 • calitatea lucrărilor de construcții cu focalizare pe clădiri cu performanță energetică ridicată și calitatea certificării performanțelor energetice (CPE) ale clădirilor
 • introducerea de cerinţe privind certificarea companiilor / personalului din construcţii
 • implementarea clădirilor nZEB în România şi programe de formare profesională în domeniu
 • posibilităţi de colaborare între actorii relevanţi pentru implementarea conceptului nZEB în practică
 • acţiuni pentru asigurarea conformităţii în procesul de renovare a clădirilor existente şi de realizare a clădirilor noi, cerinţe de performanță la renovarea energetică a clădirilor, fezabilitatea asumării unui nivel de ambiție ridicat (nZEB) şi posibilităţi de colaborare între proprietarii / administratorii de clădiri şi piaţa / sectorul construcţiilor pentru implementarea conceptului nZEB în România

Expoziţia de tehnologii şi soluţii inovatoare pentru nZEB a fost organizată în Hala Instalații din cadrul Sucursalei INCERC București în care este în curs de amenajare spațiul de pregătire practică al Building Knowledge Hub (BKH) România şi a fost vizitată de participanţii la conferinţă în pauzele evenimentului.

Printre expozanţi s-au numărat:

 • Saint-Gobain Construction Products
 • Fabryo-Atlas
 • Knauf-Insulation
 • Rockwool
 • Ejot
 • Ceresit / Henkel Romania
 • Aluprof System Romania
 • Atrea
 • Altius Photovoltaics
 • Creative Archstudio
 • ZECAPH
 • Asociaţia Casa Pasivă România
 • Naturami

ASPECTE RELEVANTE DISCUTATE

 Principiile casei pasive pot fi o primă condiţie în conceperea și realizarea nZEB, iar un aspect esenţial care nu trebuie neglijat este CONFORTUL pentru ocupanți – motivul principal pentru care se construiește sau se renovează o clădire cu performanță energetică ridicată. BENEFICIARUL, OMUL trebuie pus pe primul loc şi nu neapărat clădirea, iar acestuia trebuie să i se explice avantajele unei clădiri eficiente energetic în termeni legaţi de confort și de calitatea aerului interior, de temperaturile asigurate pe timpul iernii şi riscul de supraîncălzire scăzut pe timpul verii etc. Confortul pe timp de vară este un aspect din ce în ce mai important în contextul adaptării cerinţelor la schimbările climatice.

 • Beneficiarul trebuie să ceară un nivel ridicat de calitate, trebuie să înveţe să spună „NU” preţului scăzut, acesta fiind la fel de responsabil de calitatea lucrării ca şi constructorul, producătorul de materiale etc. Beneficiarul trebuie să apeleze la părerea specialistului care la rândul său trebuie să îi explice acestuia pe înţelesul său toate aspectele relevante care ţin de importanța cerințelor de calitate și a performanțelor diverselor soluții tehnice asupra exploatării clădirii.
 • Se constată în continuare necesitatea definirii și implementării unei campanii inteligente de informare şi conştientizare, de educare a populației, inclusiv în şcoli – campanii media care să susţină utilizarea de materiale și sisteme de calitate, utilizarea personalului calificat etc. prin imagini şi exemple negative de tipul „aşa NU” pentru conştientizarea riscurilor sau chiar a pericolului, respectiv pozitive („aşa DA”) cu impact estimat în piaţă (inclusiv economic și social). Un bun exemplu în acest sens este modelul finlandez, care încă din anul 1950 a dezvoltat și implementat o serie de campanii media pentru promovarea calităţii în construcţii.
 • Puterea exemplului poate fi o soluţie mai eficientă decât impunerea de obligații prin legislaţie. Oamenii pot fi convinşi mai uşor prin exemple concrete, palpabile, în care sunt evidențiate beneficiile obținute decât prin a fi obligaţi să respecte legislaţia. Exemplele pozitive, de bună practică trebuie promovate astfel încât să poată fi multiplicate.
 • Reprezentanţii producătorilor ETICS susţin că o soluţie pentru a creşte calitatea lucrărilor de construcţii ar fi îmbunătățirea cadrului de reglementare al produselor de construcții prin completare cu prevederi explicite privind utilizarea de sisteme unitare cu performanțe declarate și nu de materiale sau componente individuale, astfel toate componentele care alcătuiesc un sistem vor fi asumate de un singur producător sau furnizor. Condiţia este ca furnizorul respectiv să producă minim 50% din componentele sistemului, restul putând fi produse de către terţi însă sub controlul său.
 • În ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele, au fost luat o serie de măsuri legislative pentru creşterea calităţii: spre exemplu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a fost modificată şi completată prin Legea nr. 163/2016, iar o parte dintre măsuri se referă la: mărirea amenzilor, obligaţia producătorului de materiale pentru construcţii / constructorului de a documenta calitatea materialelor utilizate etc.
 • Companiile de construcţii au în continuare o reticienţă în a-şi califica personalul sau în a utiliza forţă de muncă calificată considerând că este în dezavantajul lor, însă ele trebuie să înţeleagă că în curând aceasta va fi o condiţie fără de care nu vor mai putea funcţiona pe piaţă. Firmele de construcţii ar trebui să refuze muncitorii necalificaţi încurajând astfel calificarea acestora. Se pune întrebarea dacă sunt firmele de construcţii interesate să se dezvolte pentru a construi nZEB, iar participarea acestora în număr redus în cadrul conferinţei poate fi un răspuns.
 • Au fost propuse o serie de soluţii pentru implementarea cu succes a clădirilor NZEB precum posibilitatea definirii în legislaţie a consumului energetic aşa cum în definiţia casei pasive se menţionează valoarea 15 kWh/m²an pentru necesarul de energie anual pentru încălzire. Rezultatele unor proiecte de tipul RePublicZEB au demonstrat că se poate atinge nivelul nZEB pornind de la cerinţele minime stabilite în România pentru performanța termică a anvelopei.
 • Un exemplu bun de urmat în ceea ce priveşte introducerea cerinţelor privind calitatea în construcţii este municipiul Cluj-Napoca care a elaborat un caiet de sarcini pentru renovarea, modernizarea, creșterea confortului și a eficienței energetice în clădirile publice, în care sunt impuse cerinţe specifice de calitate şi sunt introduse niveluri de performanţă energetică.
 • Se constată necesitatea unui model de business în construcţii care să ia în calcul oferirea de consultanţă specializată pentru nZEB – crearea unui forum de discuţii, a unei platforme structurată pe specialităţi care să ofere servicii de consultanţă.
 • Realizarea machetelor / modelelor de detalii de construcții de către cursanţi în cadrul pregătirii practice oferite de BKH România este foarte importantă pentru ca aceştia să înţeleagă conceptele nZEB / casei pasive şi să își formeze o gândire care să le permită conceperea / realizarea oricărui detaliu de construcție pentru nZEB.
 • Companiile producătoare de materiale / sisteme pentru construcţii sunt invitate să colaboreze cu BKH România în vederea dezvoltării și echipării spaţiului de pregătire practică. BKH România îşi propune să promoveze cea mai bună tehnologie existentă pe piaţă iar spaţiul dedicat pregătirii practice şi demonstraţiilor poate fi deschis către publicul larg.
 • Probleme sunt foarte multe, importantă este prioritizarea lor şi găsirea de soluţii prin iniţiative de genul Clusterului Pro-nZEB, evenimentelor de tipul conferinţei şi expoziţiei din 11 noiembrie 2016 şi organizarea altor evenimente, expoziţii, târguri cu toate componentele care alcătuiesc o clădire eficientă energetic, vizite pentru elevi şi studenţi în cadrul BKH România etc.
 • Clusterul Pro-nZEB este o asociaţie non profit cu 12 membri fondatori, înregistrată legal la începutul anului 2016, cu scopul de a promova conceptul de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România, în vederea reducerii până la eliminare, a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor, urmărindu-se dezvoltarea cercetării orientate către piață în domeniul clădirilor eficiente energetic din România.

 CONCLUZII

 Există mulţi factori care determină slaba calitate a lucrărilor de construcţii însă toate problemele trebuie prioritizate şi propuse soluţii. Realizarea unei campanii inteligente de informare şi conştientizare care să promoveze atât exemple negative pentru conştientizarea pericolului cât şi exemple de bună practică cu impact în piaţă, poate fi una dintre soluţii.

 • Un element esenţial in realizarea unei clădiri eficiente energetic este confortul, iar beneficiarului trebuie să îi fie prezentate avantajele în termeni de confort și sănătate. Acesta trebuie să ceară calitate şi să apeleze la părerea specialistului, fiind la fel de responsabil de calitatea construcţiei ca şi restul actorilor implicaţi.
 • Clusterul Pro-nZEB este o oportunitate de colaborare între diferite organizaţii implicate în eficienţa energetică în clădiri pentru realizarea de cercetări orientate către piață și dezvoltarea de soluții inovative care să sprijine promovarea cu success a conceptului NZEB. În cadrul clusterului pot fi derulate activităţi de informare şi conştientizare, iar exemple de bună practică pot fi promovate pe website-ul acestuia şi prin organizarea de evenimente specifice prin care să se asigure atât o informare eficientă cât și o consultare efectivă cu părțile interesate.
 • Factorul uman și competenţele s-au dovedit a fi esenţiale pentru calitatea lucrărilor de construcţii, iar iniţiative de genul proiectului Train-to-NZEB se ocupă de aceste aspecte. BKH România va promova cea mai bună tehnologie pentru nZEB existentă pe piaţă şi va avea un spaţiu de practică şi demonstraţii care servește dezvoltării competențelor tuturor actorilor implicați în procesul de concepere, proiectare, realizare și exploatare a clădirilor, dar și a factorilor de decizie implicați în asigurarea calității în construcții și a eficienței energetice în clădiri și care poate fi deschis către publicul larg.
 • Firmele de construcţii trebuie să înteleagă importanţa calificării personalului şi să devină conştiente că fără a utliza personal calificat există riscul (din ce în ce mai mare) de a nu mai exista pe piaţă.

Participanţii la evenimentele organizate în cadrul proiectului QUALICHeCK(qualicheck-platform.eu) sunt invitați să participe la completarea unui chestionar online pe care urmează să îl primească la începutul lunii decembrie 2016, pe e-mail. Chestionarul are ca scop evaluarea impactului acţiunilor derulate în cadrul proiectului QUALICHeCK şi relevanţa rezultatelor proiectului în rândul părților interesate.