Home Stiri Cum contribuie renovarea sustenabilă a clădirilor la calitatea vieții noastre?
Cum contribuie renovarea sustenabilă a clădirilor la calitatea vieții noastre?

Cum contribuie renovarea sustenabilă a clădirilor la calitatea vieții noastre?

0

Romania Green Building Council și liderii schimbării din proiectul Build Upon prezintă recomandările pentru noua versiune a Strategiei Naționale de Renovare a României

București, 28 februarie 2017. În urma derulării proiectului european BUILD UPON, Asociația Romania Green Building Council (RoGBC) lansează un set de zece recomandări pentru noua versiune a Strategiei Naționale de Renovare a României, pe care guvernul are ca obiectiv să o prezinte Comisiei Europene la finalul lunii aprilie 2017. Adoptarea de către guvernul român a unei strategii ambițioase de renovare a clădirilor din România ar aduce românilor beneficii economice, sociale, de sănătate și de mediu majore.

Cele zece recomandări privesc:

  1. Abordarea siguranței și sănătății în clădiri ca parametru principal de măsurare a calității vieții oamenilor prin eliminarea expunerii la materiale toxice, asigurarea unor niveluri optime de temperatură, umiditate și calitate a aerului în clădirile renovate, precum și îmbunătățirea rezistenței la foc în caz de incendiu și a rezistenței structurii în caz de cutremur
  2. Garantarea calității și adoptarea unor reglementări tehnice clare pentru construcții și renovări eficiente energetic și ecologice
  3. Înființarea unui organism public de control care să urmărească conformitatea materialelor de construcții cu fișele de specificații
  4. Sprijinirea categoriilor vulnerabile la sărăcia energetică, prin prioritizarea creșterii eficienței energetice a locuințelor acestora pentru a reduce semnificativ costurile cu încălzirea
  5. Introducerea de stimulente concrete pentru renovările ecologice extinse din mediul privat
  6. Lansarea unor instrumente financiare inovatoare, precum sprijinirea creditelor și a ipotecilor verzi, precum și mobilizarea fondurilor private prin crearea unui cadru legislativ pentru ESCO
  7. Abordarea conceptului de economie circulară și impunerea unei analize pe întreg ciclul de viață al clădirilor
  8. Adoptarea celor mai înalte standarde de renovare pentru clădirile publice, care să reprezinte modele de bune practici, prin investirea banilor publici în proiecte de excelență
  9. Desfășurarea unei campanii de conștientizare privind avantajele renovării sustenabile
  10. Abordarea interministerială și holistică a subiectului, în linie cu strategia pentru Dezvoltare Durabilă, Schimbări Climatice, noua Strategie Energetică Națională și Strategia Națională a Locuirii, precum și colaborarea la nivel local și european.

Recomandările BUILD UPON vin să încurajeze asumarea unui angajament ambițios din partea Guvernului român. Implementarea lor ar contribui la transformarea pieței, alături de o serie de efecte benefice: reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții, dezvoltare durabilă și tranziția către o economie ecologică și circulară, asigurarea securității energetice și sprijinirea tranziției către nNZEBs (clădiri cu consum de energie aproape zero)”, declară Monica Ardeleanu, Director Executiv, RoGBC și Manager Proiect BUILD UPON.

Proiectul BUILD UPON: “Co-creating Europe’s National Renovation Strategies”, derulat de 13 Consilii ale Clădirilor Verzi din Europa, a avut ca scop definirea unor recomandări în vederea atingerii unor obiective sociale majore pentru cetățenii Europei: sănătate, siguranță, calitate crescută a vieții, locuințe accesibile, dezvoltare durabilă, locuri de muncă, inovare, conservarea patrimoniului cultural și incluziune socială pentru generațiile prezente și viitoare. Proiectul a presupus organizareaunei consultări publice ample cu o comunitate de aproape 2000 de organizațiiinteresate de renovarea sustenabilă a clădirilor și elaborarea unui set de recomandări pentru Strategiile Naționale de Renovaredin fiecare dintre țările participante.

RoGBC a reprezentat România în acest proiect și a condus un proces de consultare publică cu 10 sesiuni în 7 orașe din 6 regiuni din țară, la care au participat peste 350 de reprezentanți ai autorităților guvernamentale centrale și locale, mediului de afaceri și academic, asociațiilor profesionale, ONG-urilor, asociațiilor de proprietari și alți reprezentanți ai societății civile.

Procesul de consultare a condus la recunoașterea generală că renovările extinse[1] ar trebuie să devină o țintă pentru România în următorii trei ani. În noua versiune a strategiei, România trebuie să-și asume o poziție referitoare la scenariul de renovare pe care intenționează să îl urmeze, iar participanții consultați și-au exprimat dorința ca România să aleagă o strategie bazată pe „Scenariul de transformare profundă a pieței”[2].

Strategia Națională de Renovare a României trebuie să meargă dincolo de măsurile de bază privind eficiența energetică pentru a asigura renovări majore extinse și sustenabile care îmbunătățesc în mod substanțial clădirile, recunoscând siguranța, sănătatea și confortul în clădiri ca parametrii principali de măsurare a calității vieții.

Locuitorii României se confruntă adesea cu locuințe și clădiri care nu le oferă siguranța, confortul, frumusețea, calitatea, sănătatea și valoarea pe care le merită. Având în vedere interacțiunea extinsă și personală pe care o avem cu clădirile noastre în fiecare zi – clădiri în care trăim, ne odihnim, muncim, studiem, ne jucăm… petrecând mai mult de 80% din timpul nostru – o îmbunătățire semnificativă a clădirilor țării noastre poate îmbunătăți dramatic calitatea vieții oamenilor.

Cea mai mare provocare, conștientizată și în rândul comunității consultate, este întocmirea unui plan eficient de implementare, cu măsuri și acțiuni concrete în vederea atingerii obiectivului de renovare majoră extinsă. Organizațiile care au participat la consultare se angajează să sprijine guvernul României în elaborarea și punerea în aplicare a strategiei.

Suntem cu toții responsabili pentru transformarea mediului construit într-un loc mai bun de a trăi și trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Guvernul poate stabili o cale prin această strategie, dar toate celelalte părți implicate trebuie să contribuie la punerea în aplicare eficientă a strategiei.”,declară Monica Ardeleanu, Director Executiv, RoGBC și Manager Proiect BUILD UPON.

Îndeplinirea obiectivelor stabilite de Strategia Națională Energeticăvin să sprijine scenariul de Transformare profundă a pieței, din Strategia Națională de Renovare. Dacă ne gândim că suprafața rezidențială care trebuie reabilitată până în anul 2030, așa cum prevede cel mai ambițios dintre scenariile propuse de Strategia Națională Energetică, este de aproximativ 100 milioane de metri pătrați, vedem că recomandările proiectului BUILD UPON devin firești”, declară Șerban Danciu, Manager România al Institutului European pentru Performanţa Clădirilor (Building Performance Institute Europe – BPIE).

Strategia Națională de Renovare(în România denumită“Strategia pentru mobilizarea investiţiilor înrenovarea fondului de clădiri rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel naţional”) a fost prezentată pentru prima dată în 2014, iar 30 aprilie 2017 este termenul la care guvernele țărilor UE trebuie să prezinte o versiune îmbunătățită.

http://buildupon.eu/wp-content/uploads/2015/08/Romanian-National-Renovation-Strategy.pdf

BUILD UPON este cel mai mare proiect de colaborare din lume pe tema renovării clădirilor care a adusîmpreună aproximativ2000 de organizații din 13 țări, reunite în cele peste 80 de evenimente organizate în perioada 2016 – 2017. Acest proiect își propune să creeze o revoluție de renovare în toată Europa, ajutând țările să livreze strategii pentru renovarea clădirilor existente, până la 30 aprilie 2017. Aceste strategii sunt critice pentru reducerea consumului de energie al Europei, reducerea efectelor schimbărilor climatice, precum si pentru crearea unor clădiri care să ofere o înaltă calitate a vieții pentru toată lumea.BUILD UPON este un proiect european finanțat prinprogramul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene.

http://buildupon.eu/ro/

Context internațional

România ca membră a Organizației Națiunilor Unite și a Uniunii Europene, trebuie să depună eforturi de limitare a încălzirii globale la 2°C până la finalul secolului, în concordanță cu acordul de la COP21, Paris.

La nivel european,clădirile sunt responsabile pentru mai mult de 36% din emisiile de CO2, una dintre cauzele principale fiind eficiența energetică scăzută. Astfel, îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor europene ar contribui semnificativ la atingerea țintelor de reducere cu 40% a emisiilor de gaze de seră și cu 27% a consumului de energie din pachetul UE privind cadrul 2030 din domeniul energiei și shimbărilor climatice.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/

Asociația Romania Green Building Council (RoGBC) este o asociație non-profit, apolitică, formată din companii și organizații, cu misiunea de a sprijini tranziția industriei de construcții și sectorului imobiliar către perfomanță bazată pe principii de sustenabilitate. RoGBC își propune crearea unui model exemplar de dezvoltare sustenabilă pentru regiunea în care activează, asigurându-se că mediul construit nu va constitui un pericol pentru generaţiile viitoare ci, dimpotrivă, va reprezenta o sursă de sănătate, siguranţă, confort, inovare și posibilităţi de dezvoltare economică.

http://www.rogbc.org/ro/

CONTACT
Monica Ardeleanu, Director Executiv, RoGBC | Manager Proiect BUILD UPON
Monica.Ardeleanu@rogbc.org
0722 396 534

Proiectul BUILD UPON a primitfinanțare de la Horizon 2020, program de cercetare și inovare al Uniunii Europene în conformitate cu acordul de finanțarenr 649727.

Notă: Responsabilitatea pentru acest conținut aparține doar autorilor.

Nu reprezintă opinia Uniunii Europene și EASME sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru orice tip de utilizare a acestui material.

uniunea-europeana

[1]“Strategia pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului de clădiri rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel naţional”, versiunea 1/2014, p 21

[2]Idem, p 31