Home Proiecte ENERFUND – An ENErgy Retrofit FUNDing tool
ENERFUND – An ENErgy Retrofit FUNDing tool

ENERFUND – An ENErgy Retrofit FUNDing tool

0

ENERFUND este un proiect european care urmărește dezvoltarea și promovarea unui instrument util părților interesate în luarea deciziilor informate cu privire la strategiile de renovare energetică și la finanțarea renovării complexe a clădirilor.

ENERFUND este finanțat prin programul Orizont 2020 al Uniunii Europene și urmărește, ca obiectiv ambițios,creșterea finanțării investițiilor pentru renovarea complexă a clădirilor, acționând pe trei componente: conștientizarea și încrederea publicului, schemede finanțare și stimulente și oportunități de renovaresigure. O evaluare detaliată a situației actualecu privire la barierele și nevoile în aceste direcții va permite dezvoltarea instrumentului ENERFUND care va aborda aceste lacune și așteptări. Mai departe, instrumentul va fi promovat în cadrul proiectului, iar impactul acestuia asupra inițiativelor de renovare complexăva fi monitorizat și măsurat.

Consorțiul proiectului, coordonat de Cyprus University of Technology (CUT), este compus din 15 organizații interdisciplinare reprezentând 12 țări europene, incluzând două universități (CUT și Aalborg University din Danemarca), două companii cu experiență în crearea de baze de date și cartografierea certificatelor de performanță energetică (ENERMAP din Cyprus și Energy Action din Irlanda), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Româniaprecum și zece institute, agenții de eficiență energetică, ONG-uri și IMM-uri:Centrul de Performanță Energetică a Clădirilor din cadrul INCD URBAN-INCERC (Romania), Cyprus Energy Agency, SERA energy & resources E.U (Austria), Energy Centre Bratislava (Slovacia), Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Grecia), Severn Wye Energy Agency (Marea Britanie), Valencia Institute of Building (Spania), Sustainable Energy Development Agency (Bulgaria), Jozef Stefan Institute (Slovenia) și ENERGIES 2050 (Franța).

Aceste organizații sunt reunite de scopul comun de a facilita și stimula investițiile în piețele țintite, care oferă oportunități importante pentru renovarea clădirilor.ENERFUND va fi construit în special pe cunoștințele și experiența partenerilor în ceea ce privește eficiența energetică și renovarea clădirilor pentru a configura și promova instrumentul ENERFUND. Fiind disponibil on-line, acest instrument va facilita deciziile părților interesate în ceea ce privește strategiile de renovare, datorită materialelor ușor de utilizat, incluzând, printre altele, o hartă interactivă a posibilităților de renovare complexă care urmează a fi utilizate în țările participante ale proiectului.

Proiectul ENERFUND a fost lansat oficial la prima întâlnire a consorțiului organizată în februarie 2016 la Limassol (Cipru), în cadrul CUTși se derulează pe durata a 36 luni. Coordonatorul proiectului, Conf. Alexandros Charalambides, a menționat că “Prin furnizarea unui indicator global de evaluare a oportunităților de renovare majoră – pentru entități private sau pentru clădiri publice – instituțiile de finanțare pot oferi credite sau granturi direcționate, companiile specializate în renovarea clădirilor pot identifica opor-tunități sănătoase, municipalitățile pot pro-mova stimulente specializate, iar încrederea publicului în inițiativele de modernizare a clădirilor va crește”. Pentru informații supli-mentare vizitați www.enerfund.eu sau contactați coordonatorul proiectului (alexandros@energylab.ac.cy).

„Acest proiect a primit finanțare din partea Programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de grant nr. 695873”

Untitled