Home Stiri Grupul de firme Somaco finalizează proiectul “Modernizarea fabricii de BCA din Adjud”
Grupul de firme Somaco finalizează proiectul “Modernizarea fabricii de BCA din Adjud”

Grupul de firme Somaco finalizează proiectul “Modernizarea fabricii de BCA din Adjud”

0

Grupul de firme Somaco finalizează proiectul “Modernizarea fabricii de BCA din Adjud”, în  valoare de peste 1.800.000 euro, a cărui finanţare a fost asigurată din fonduri Somaco şi din fonduri nerambursabile acordate de către Guvernul Norvegiei.

Somaco afinalizatpe 30 aprilie 2016 implementarea proiectului de modernizare a fabricii de beton celular autoclavizat din Adjud. Proiectul a fost finanțat din fonduri Somaco (peste 51%) şi din fonduri nerambursabile acordate de către Guvernul Norvegiei (Norway Grants) prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România (49%).

«În urmă cu un an, când a demarat proiectul, unul dintre obiectivele noastre pe termen scurt a fost creșterea eficienței producției și îmbunătățirea calității produselor prin alinierea echipamentelor fabricii din Adjud la standarde moderne, similare sau superioare competiției. Fabrica de BCA de la Adjud a fost pusă în funcțiune în 1975. În anul 2009, imediat după achiziția fabricii de către Somaco Grup Prefabricate, am început un proces de retehnologizare și de înlocuire a echipamentelor uzate moral și fizic. Din păcate, criza economică, care a afectat întreaga industrie și în special sectorul construcțiilor, ne-a pus în situația de a încetini ritmul de implementare a investițiilor. Cu ajutorul finanțării oferite de Guvernul Norvegiei, am putut accelera planul nostru inițial de investiții și am lansat astfel, în mai 2016, sistemul de zidărie și termoizolație cu BCA premium șiecologic» declară Sorin Miron, Directorul General al Grupului de firme Somaco.

Obiectivele proiectului, care răspund în egală măsura principiilor programului Inovare Verde în Industria din România cât și strategiei Somaco, au fost: reducerea cuminim 30% a consumului actual de resurse (energie si, mai ales, gaze naturale) în fabrica Adjud; scăderea procentului de deșeuri al fabricii Adjud cu 50% față de nivelul actual; generare aunui impact pozitiva supracomunității (îmbunătățirea condițiilor de securitate în munca și a condițiilor de muncă în general).

Proiectul a fost implementat la Adjud cu ajutorul mai multor sub proiecte, care au avut ca scop înlocuirea unor echipamente cheie din procesul de producție, menite să contribuie la indeplinirea obiectivelor proiectului – reducerea consumului de energie electrică și termică, creșterea calității produsului, protecția muncii si a mediului înconjurător, îmbunătățirea condițiilor de muncă. Preocuparea pentru ecologie s-a concretizat prin achiziționarea de echipamente pentru îmbunătățirea calității aerului din hala de producțieși prin organizarea la Adjud a unei Zile Verzi, ocazie cu care s-au plantat în fabrică peste 2500 arbuști și flori.

«Mulțumesc tuturor partenerilor implicati în acest proiect. În special Guvernului Norvegiei și operatorului de program Innovation Norway, care ne-au dat posibilitatea să desfășuram acest proiect într-o manierăaccelerată, care au arătat deschidere atât pentru aspecte tehnologice cât și ecologice și sociale, care au dovedit flexibilitate în acordarea sprijinului lor, extins pe parcursul derulării proiectului. Le mulțumesc tuturor membrilor echipei de proiect Somaco si tuturor angajatilor fabricii Adjud pentru implicare, pentru dorința și efortul lor ca proiectul să devină posibil. Este lăudabilă contribuția partenerilor acestui proiect (Hess, Mico Electro, Wiessman,  Electrometal, EvroPro Systems), care au petrecut săptămâni și luni alături de Somaco, pentru a pune în funcțiune și opera la parametri optimi echipamentele noi. Nu înultimulrând le mulțumescconsultanților si auditorilornoștri, care au contribuit la succesulacestuiproiect » menționează Sorin Miron.

în acest moment investiția se află în perioada de stabilizare, în care Somaco urmărește atingerea obiectivelor propuse. După finalizarea investiției, Somaco va obține atât avantaje concurențiale – imbunătățirea calității produsului BCA, creșterea eficienței și optimizarea costurilor de producție, cât și beneficii ecologice – protecția mediului prin reducerea cantității de deșeuri și a consumului de resurse și beneficii sociale – protecția muncii, responsabilitate socială, îmbunatățirea condițiilor de muncă, preocupare pentru un mediu verde și curat.

«În următorii ani ne propunem stabilizarea producției la nivelul optim de eficiență și consolidarea poziției în piață pentru segmentul de BCA, prin fidelizarea partenerilor actualișiprin cresterea satisfacției clienților finali ai produselor Somaco. O altă prioritate a mandatului meu este dezvoltarea durabilă: dezvoltarea personalului, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediuluiși responsabilitatea socială. Înacest sens, dorescsăcontinuămîntoatefabricileacțiunile de ecologizare, înverzireșiresponsabilitatesocială» adaugă Sorin Miron.

Pentru mai multeinformaţii, vă rugăm contactaţi:
Raluca Bănăţeanu
Manager Marketing şiComunicare
Grupul de firme Somaco
Mobil 0733.889.198;
E-mail: raluca.banateanu@somaco.ro
www.somaco.ro