Home Stiri În ce fel de clădiri ne dorim să trăim în România?
În ce fel de clădiri ne dorim să trăim în România?

În ce fel de clădiri ne dorim să trăim în România?

0

România pregătește o nouă Strategie Națională de Renovare, pe care o va prezenta Comisiei Europene până la sfârșitul lunii aprilie. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are acum la dispoziție rezultatele unei consultări publice extinse pe acest subiect, realizată de Romania Green Building Council (RoGBC).

Consultarea s-a desfășurat în 10 sesiuni organizate în 7 orașe din 6 regiuni, la care au participat peste 350 de reprezentanți ai companiilor, organizațiilor și instituțiilor care operează activ în industria construcțiilor, alături de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, mediului academic, ONG-urilor, instituțiilor financiare, presei și ai asociațiilor de proprietari.

Expertiza, necesitățile și experiența participanților de la sesiunile de consultare au fost adunate într-un set de 10 recomandări pe care noua Strategie Națională de Renovare ar trebui să le ia în calcul pentru transformarea fondului de clădiri existent într-unul eficient energetic, cu emisii de CO2 scăzute, care să contribuie la protejarea mediului înconjurător și sănătății oamenilor pe termen lung.

  • Clădirile trebuie renovate în așa fel încât să fie sănătoase pentru locatarii lor, asigurând niveluri optime de temperatură, umididate și calitate a aerului. Acestea trebuie să fie rezistente la foc și sigure în caz de cutremur.
  • Strategia trebuie să prevadă reglementări tehnice clare pentru construcții și renovări ecologice eficiente energetic. Acestea trebuie întărite de o legislație bine definită în domeniu, de un sistem de certificare petru companiile din construcții și de formarea profesională cu privire la eficiența energetică pentru funcționarii publici vizați.
  • Este necesară înființarea unei instituții publice, independente, neafiliată politic care să testeze materialele de construcții, să urmărească conformitatea produselor cu fișele de specificații și să interzică comercializarea acestor în cazul constatării unor abateri grave.
  • Strategia trebuie să prevadă oferirea de sprijin pentru creșterea eficienței eneergetice cu prioritate pentru cetățenii cu venituri mici sau care ocupă locuințe sociale, care sunt cei mai vulnerabili la creșteri ale costurilor utilităților. Pe termen lung, reducerea consumului de energie ar permite transformarea actualelor subvențiilor pentru energie într-un fond de renovare pentru creșterea eficienței energetice
  • Strategia trebuie să introducă stimulente concrete pentru sectorul privat care să încurajeze renovările ecologice extinse și, în cele din urmă, să accelereze tranformarea pieței. Acest demers este justificat de o serie de beneficii sociale importante precum securitatea energetică, modernizare forței de muncă și atractivitate turistică crescută.
  • Strategia trebuie să aibă în vedere mobilizarea investițiilor private, prin garantarea de credite și ipoteci verzi, finanțarea auditurilor energetice și sprijinirea proiectelor cu adevărat inovatoare din domeniul construcțiilor sustenabile.
  • Strategia trebuie să impună o analiză pe întreg ciclul de viață al clădirilor. Clădirile trebuie proiectate, construite și renovate cu cantități optime de materii prime, în așa fel încât să producă minim de deșeuri. În plus, la finalul perioadei de utilizare trebuie să fie posibilă refolosirea sau deconstrucția clădirilor și reutilizarea eficientă a materialelor.
  • Clădirile publice trebuie să fie un exemplu în materie de renovare sustenabilă. Banii publici ar trebui să fie disponibili doar pentru proiecte de excelență în reabilitarea clădirilor și nu pentru cele mediocre.
  • Strategia trebuie să prevadă organizarea unei campanii de conștientizare în mass media (online, radio, TVși offline) care să convingă mai ales beneficiarii finali de avantajele renovării sustenabile. Înființarea unui ghișeu unic în fiecare oraș, care să elibereze autorizația de planificare a renovării și toate informațiile aferente necesare (inclusiv posibilitățile de finanțare) ar fi de asemenea o măsură care să încurajeze renovările sustenabile.
  • Abordarea procesului de renovare ar trebui să fie interministerială, între autorități și piață, interidisciplinară și holistică, pentru a asigura o eficiență maximă și rezultate concrete. Strategia Națională de Renovare trebuie să fie aliniată cu cea pentru Dezvoltare Durabilă, Schimbări Climatice, noua Strategie Energetică Națională și Strategia Națională a Locuirii.

Consultarea publică s-a desfășurat în cadrul Proiectului BUILD UPON: “Co-creating Europe’s National Renovation Strategies” – proiect susținut prin programul Orizont2020 al Comisiei Europene, în care România este reprezentată de Romania Green Building Council. Proiectul a reunit 13 Consilii pentru Clădiri Verzi din Europa care au avut misiunea de a crea comunități de stakeholders care să promoveze “O calitate a vieții mai bună pentru toți” prin îmbunătățirea proiectării și implementării Strategiilor Naționale de Renovare.

Romania Green Building Council va continua să încurajeze părțile interesate să între în dilaog cu autoritățile și să participe la formularea de politici publice. De asemenea, va face toate eforturile pentru ca rezultatele acestei consultări publice să se regăsească în noua Strategie Națională de Renovare.

Declaratia in 10 puncte