Home Companii KNAUF INSULATION oferă soluții eficiente pentru protecția la foc a clădirilor
KNAUF INSULATION oferă soluții eficiente pentru protecția la foc a clădirilor

KNAUF INSULATION oferă soluții eficiente pentru protecția la foc a clădirilor

0

Funcţia de protecţie la incendii este necesară pentru a preveni distrugerea structurii clădirii în cazul incendiilor și, în consecinţă, pentru a permite persoanelor să iasă în siguranţă în caz de urgenţă extremă.

Normativul care reglementează siguranţa la foc a clădirilor este Indicativul P 118-99, din păcate neactualizat (datează din 1999). Acesta este de mulţi ani în revizuire și dezbatere publică, fără însă a se contura într-o formă finală care să reglementeze de o manieră mai strictă siguranţa la foc a clădirilor. Clasificarea produselor de construcţii în ceea ce privește reacţia la foc conform EN 13501-1 este cunoscută sub numele de „Euroclass”. Există șapte clase: A1, A2, B, C, D, E, și F. Alte clasificări complementare claselor A2, B, C, D, E sunt pentru: emisii de fum s1, s2, s3 și picături arzânde d0, d1, d2.

Produsele Knauf Insulation din fibre minerale sunt incombustibile și au cel mai ridicat nivel de protecţie la incendiu, având clasa A1.

Rezistenţa la foc a construcţiilor se evaluează pentru întregul sistem, nu pentru produse specifice. Pentru structurile concepute ca sistem, rezistenţa la foc are simbolul ,,REI”,  (pentru elementele portante – pereti de cărămidă, BCA, acoperişuri tip terasă, planşee) sau „EI” (neportante – pereţi de gips carton).

R – reprezintă capacitatea portantă și stabilitatea

E- reprezintă integritatea

I – reprezintă izolaţia.

Simbolul REI sau EI este asociat cu o valoare care reflectă timpul în minute, în care structura rezistă la incendiu (exemplu: EI 30 – rezistă 30 de minute). Testele la foc ale sistemelor complete prevăd criterii de testare stricte, având componente funcţionale cu parametri specifici fiecărei încercări. Majoritatea sistemelor care au fost testate și clasificate pentru rezistenţă la incendiu recomandă utilizarea unei izolaţii din fibră minerală în cavitatea interioară a pereţilor despărţitori.

Producătorii și furnizorii de sisteme complete (de exemplu, Knauf, producător de sisteme de gips carton) asigură în documentaţia lor configuraţii testate și complet funcţionale, ce includ clasificări de rezistenţă la foc de tip EI. În fiecare configuraţie, există o cerinţă definită clar privind tipul de izolaţie termică, inclusiv grosimea minimă și numărul de straturi.

Materialele Knauf Insulation din vată minerală bazaltică, combinate cu sistemele din gips carton Knauf, pot ajunge până la EI 180 rezistenţă la foc (rezistă 180 de minute).

Componentele structurale sunt evaluate din două perspective: una este contribuţia lor la intensitatea incendiului, iar cea de-a doua este evaluarea proprietăţilor materialelor utilizate, cele care le clasifică pentru riscul la incendiu și cele care determină stabilitatea și capacitatatea de portanţă din timpul oricărui incendiu care s-ar putea produce.

Siguranţa la foc este deosebit de importantă pentru funcţionarea fără risc de incendiu a clădirilor, fiind necesare, după caz, o delimitare în compartimente separate a anumitor încăperi sau protecţie suplimetară pentru clădirile care au în vecinătate construcţii înalte.

Ca producător de vată minerală de sticlă și vată minerală bazaltică, Knauf Insulation acordă o foarte mare importanţă protecţiei la foc a clădirilor. Atât vata minerală de sticlă cât și vata minerală bazaltică sunt materiale incombustibile, cu Euroclasa de reacţie la foc A1. Cu toate acestea, datorită compoziţiei și a punctului mai mare de topire, vata minerală bazaltică este recomandată pentru aplicaţii ce necesită rezistenţă ridicată la foc.

Cadrul legislativ cu privire la protecţia la foc în România

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor: Indicativ P118-99.

Ordin nr. 431-2008 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor la foc.

Soluţii-cadru privind reablitarea termo-higro- energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente; Indicativ SC007-2013.

Standarde de cost pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe; Indicativ SC004-2012

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor; Indicativ P118- 2016 (Proiect în acheta publică)

Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme NP127:2009.

Pe scurt, pentru clădirile cu regim de înălţime de peste 28 de metri (12 etaje), anveloparea trebuie realizată integral numai din produse din clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1, d0, această însemnând vată minerală bazaltică.

Produsele clasificate în clasa A1 nu contribuie la propagarea sau dezvoltarea focului, inclusiv în cazul focului complet dezvoltat, nu degajă emisii de fum și nu produc picături arzânde.

Astfel, vata minerală bazaltică are temperatura de lucru de pană la 700°C, iar vata minerală de sticlă de până la 200°C. Knauf Insulation are cel mai complex portofoliu de produse pentru toate aplicaţiile: acoperișuri, pereţi exteriori, pereţi de compartimentare, pardoseli, izolaţii tehnice (ţevi, conducte, etc).

Soluția Knauf Insulation: Termosistem cu vată minerală bazaltică

Adoptarea unui sistem de izolaţie cu vată minerală bazaltică asigură următoarele:

Izolarea termică în funcţie de conductivitatea termică specifică a produsului – economia de energie se traduce prin facturi mai mici la energie.

Izolare fonică (la zgomot aerian și abosorbţie acustică) datorită structurii fibroase.

Fiind un material incombustibil, nu întreţine arderea și nici nu emană gaze nocive sub acţiunea focului.

Permeabilitate la vapori (peretele „respiră”).

Fibrele de vată minerală sunt protejate de o substanţă hidrofobă.

Rezistentă în timp, roca bazaltică nu corodează, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu putrezește.

Are rigiditate superioară.

Stabilitate dimensională (își păstrează forma în timp).

Montare și tăiere ușoară.

Pentru clădirile cu regim de înălţime sub 12 etaje (28m înălţime) se utilizează termoizolaţii din clasa de reacţie la foc cel puţin B-s2, d0, dar în jurul ferestrelor și ușilor, pe toate laturile exterioare, se folosește material termoizolant din clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1,d0, cu lăţimea de minimum 0,30 m, adică vată minerală bazaltică. Ca variantă alternativă, mai des folosite în practică, în loc de bordarea golurilor din pereţii exterior se recurge la fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii, cu lăţimea de minimum 0,30 m, adică vată minerală bazaltică.

Statistici „incendiare”

În fiecare an, 70.000 de persoane sunt spitalizate ca urmare a incendiilor.

4.000 de oameni mor anual în incendii (majoritatea din cauza fumului).

126 miliarde de Euro sunt pagubele pricinuite anual de foc.

90% dintre incendiile din UE s-au produs în clădiri (deoarece ne petrecem 90% din timp în astfel de clădiri).

Mai mult de 2 milioane de incendii sunt raportate în fiecare an în Europa!