Home Amenajari LEVIATAN: materializarea celor mai îndrăznețe proiecte
LEVIATAN: materializarea celor mai îndrăznețe proiecte

LEVIATAN: materializarea celor mai îndrăznețe proiecte

0

Compania Leviatan este specializată în proiectare structurală, expertize tehnice, proiectare/consolidare, studii de fezabilitate, management şi implementare proiect, consultanţă tehnică. Leviatan găsește soluţiile inteligente și personalizate pentru orice proiect oferind soluţii complete de servicii de proiectare și construcţii, de la idee până la execuţie.

Premier Palace

Proiectul Premier Palace este un proiect ambiţios care a pornit de la o idee de dezvoltare a locaţiei și a crescut pe măsura implementării proiectului. Aflat în vechea locaţie a fabricii Tricodava, vis-a-vis de stadionul Ghencea, Hotelul Premier Palace & Spa, este un complex care are două zone mari unite prin subteran printr-un culoar.

Dezvoltarea proiectului a presupus lucrări de consolidare a vechii structuri și de extindere prin corpuri noi cu funcţiuni complementare.

ARHITECTURĂ

Compania Leviatan a asigurat partea de proiectare structurală, cât și urmărirea lucrărilor. Dezvoltarea dinamică a proiectului din punct de vedere structural a dus la utilizarea soluţiilor relativ noi pentru intervenţie. Dintre acestea enumerăm utilizarea ancorelor chimice, conectori mecanici pentru bare de oţel, înfășurări cu fibre de carbon pentru consolidarea elementelor de beton, betoane de subturnare sau betoane de reparaţie.

Pentru realizarea alipirii la calcan între clădiri cu un compartament diferit, unele rigide din beton armat, cu altele flexibile din metal, care formau spaţii comune, s-au utilizat rosturi antiseismice cu elongaţie mare, ce asimilează și finisajul pardoselelor.

Pentru zonele de piscină și subsol s-au utilizat hidrofobizant în masa betonului și profile de etanșare pe bază de cauciuc pentru prevenirea infiltraţiilor.

Pentru realizarea ,,scoicii’’ s-au utilizat arcele din oţel lamelat care sunt produse în România la fabrica din Roman după o tehnologie italiană. Și din punct de vedere al finisajelor s-au utilizat materiale nobile precum piatră, marmură după stereotomii personalizate, machete și tapet din Italia care respectă toate cerinţele de rezistenţă la foc, materiale de placare fonoabsorbante pentru limitarea propagării sunetului. Au fost realizate elemente decorative din fier forjat după design personalizat, cât și pictură pe sticlă pentru realizarea vitraliilor.

Din punct de vedere al instalaţiilor, putem spune că există o mică uzină modernă al cărei creier (sistemul BMS), interconectat cu sistemul de gestiune a hotelului, asigură climatizarea coerentă și eficientă a spaţiului cu funcţiuni atât de diferite (de la cameră la zone de gătit, restaurant, săli de conferinţe, piscină și spa).

Ca și concluzie, echipa Leviatan poate spune că la deschidere, vizitând împreună cu ceilalţi invitaţi această locaţie, a realizat că toate problemele din faza de proiectare și execuţie au devenit soluţii!

De ce LEVIATAN?

Opţiunea în alegerea numelui firmei nu s-a bazat pe semnificaţia cuvântului Leviatan așa cum se face referire în Vechiul Testament (Psalmul 74:13-14), și anume creatura marină biblică. Alegerea numelui companiei își are originea în simbolistica lucrării fundamentale a filozofului englez Thomas Hobbes, Leviatanul. Hobbes a teoretizat ideea că oamenii, incapabili să se bazeze la nesfârșit pe puterile lor individuale în efortul de a asigura trăinicie și mulţumire, se unesc în formarea unui grup („commonwealth”). Astfel, acest grup, ca unitate, întruchipează o reţea de contracte asociate și devine cea mai înaltă formă de organizare socială.

Din perspectiva lui Hobbes, formarea acestei unităţi creează o entitate nouă artificială (Leviatanul) căreia îi sunt încredinţate toate responsabilităţile privind ordinea socială și bunăstarea publică. Împrumutând concepţia filozofului englez, echipa de specialiști Leviatan a mers mai departe cu metafora, transformând această imagine, în contextul lumii moderne, în cea a unei construcţii economice complexe ce poate să cuprindă toate domeniile.