Home International Renson breidt assortiment inbraakvertragende roosters uit
Renson breidt assortiment inbraakvertragende roosters uit

Renson breidt assortiment inbraakvertragende roosters uit

0

Op basis van risicoanalyses krijgt elk gevelelement van een gebouw een minimale inbraakwerendheidsklasse toegekend. Die klasse wordt aangeduid met de afkorting ‘RC’ (Resistance Class) en gaat van 1 tot 6 waarbij RC6 overeenstemt met het hoogste weerstandsniveau tegen een inbraakpoging. Voor woningen en niet uitzonderlijk inbraakgevoelige gebouwen is RC2 op vandaag de meest gebruikelijke klasse. Voortaan is er naast de 431RC2 opbouw- en 421RC2 inbouwrooster nu bovendien ook specifiek een 424RC2 inbraakvertragend raamrooster beschikbaar in het Renson-assortiment, uitgerust met inox verstevigingen in de lamellen.

Om aan hogere inbraakwerende eisen tegemoet te komen, heeft Renson het nieuwe 421RC3 rooster in het assortiment dat – net zoals 424RC2 roosters – tot maximum 6m² groot kan zijn. Voor commerciële gebouwen gaat het zelf tot RC4. Het 423RC4-inbouwrooster van Renson is voorzien van stalen staven om in de muur te bevestigen.

Alle zichtbare delen van de inbraakvertragende roosters van Renson zijn 100% in aluminium uitgevoerd, met het oog op een strakke esthetische afwerking en een optimale duurzaamheid (geen roestvorming mogelijk). De jarenlange expertise van Renson resulteert in een breed assortiment standaardafmetingen en -vormen. Maar wanneer ook daarmee niet aan bepaalde eisen voldaan wordt, komt de ‘Customized Solutions through Innovations’-afdeling van Renson in actie. Voor grotere projecten werkt die oplossingen op maat uit ‘à la tête du client’.

Renson enrichit sa gamme de grilles anti-effraction
Sur base d’analyses du risque, tout élément de façade d’un bâtiment se voit accorder une classe de résistance à l’effraction.  Ces classes sont désignées par l’abréviation ‘RC’ (Resistance Class) et numérotées de 1 à 6, pour lesquelles ‘6’ ou ‘RC6’ correspond au niveau le plus élevé de résistance à une tentative d’effraction.  Pour les maisons et les bâtiments peu exposés au risque d’effraction, la classe RC2 est la plus couramment utilisée actuellement.  Désormais en plus de la grille 431RC2 en applique et 421RC2 à encastrer, il existe aussi une grille anti-effraction spécifique pour châssis type 424RC2, équipée de pièces de renforcement en inox.

Pour répondre à des exigences de sécurité plus élevées, Renson dispose également d’une nouvelle grille 421RC3 qui – tout comme les grilles 424RC2 – peut avoir une surface maximale de 6 m².  Pour les bâtiments commerciaux, on peut même aller jusqu’à la classe RC4.  La grille à encastrer 423RC4 de Renson est équipée de barres en acier à fixer dans le mur.

Toutes les parties visibles des grilles anti-effraction de Renson sont fabriquées 100 % en aluminium avec une finition esthétique et une durabilité optimale (pas de risque de corrosion).  La longue expérience de Renson en la matière a conduit à un large assortiment de dimensions et de formes standards.  Mais lorsque celles-ci ne répondent pas à des exigences spécifiques, le département ‘Customized Solutions through Innovations’ de Renson entre en action.  Pour des grands projets, des solutions spécifiques sont développées, selon les besoins du client.

Renson expands its range of burglar-resistant louvres
Risk analyses are used to assign a minimum burglar-resistance class to each façade element of a building. Such a class is identified using the abbreviation ‘RC’ (Resistance Class). The classes range from 1 to 6, whereby the resistance class RC6 represents the highest level of resistance against burglary attempts. Currently, RC2 is the most commonly used class for housing and buildings that are not considered to be very intrusion prone. With immediate effect, the Renson product range now includes a 424RC2 burglar-resistant window louvre in addition to the 431RC2 surface mounted and 421RC2 built-in louvres. The 424RC2 is provided with inox reinforcements.

Where higher burglary resistance requirements must be met, Renson offers the new 421RC3 louvre in its range. This louvre can be sized up to a maximum of 6m², as is the case with its 424RC2 louvres. For commercial buildings protection can even be provided up to RC4. Renson’s 423RC4 is provided with steel bars to secure it in the wall.

All exposed parts of Renson’s burglar-resistant louvres are made entirely of aluminium to achieve a sleek aesthetic finish and optimal durability (no corrosion can take place). Renson’s many years of expertise has given rise to a broad range of standard dimensions and designs. However, if certain requirements cannot be met using these standard products, Renson calls on its ‘Customized Solutions through Innovations’ department. Major projects involving customized solutions are executed exactly according to the customer’s requirements.

Photo 1: 424 RC2 / Photo 2: 424 RC2 / Photo 3: RC4

Photo 4 /5 / 6: Renson references with burglar-resistant louvres – Renson referenties met inbraakwerende roosters – références Renson avec grilles anti-effraction