Home Materiale SICERAM – Artă în lut
SICERAM – Artă în lut

SICERAM – Artă în lut

0

Două mâini iau un „boţ” de lut, îl framântă și îl modelează într-o formă de lemn. Parcă, inconștient, se repetă actul Genezei. Totul prinde formă, iar după montaj parcă este și spirit… Spiritul acestor produse de clasă se regăsește în elementele ceramice de la SICERAM.

SICERAM S.A. produce o gamă largă de elemente ceramice decorative și pentru finisaje rustice, de la zidării aparente, elemente de pardoseală și placaj, până la învelitori și elemente de gard, produse folosite atât pentru construcţii noi, particulare, cât și pentru restaurarea monumentelor istorice.

O parte dintre aceste produse sunt realizate manual, după tehnologia folosită încă din perioada romană, celelalte fiind realizate mecanic, cu ajutorul unei prese, dar respectând în linii mari aspectul rustic. Ca recomandare generală, pentru spaţiile exterioare se vor folosi doar elementele de pardoseală fabricate mecanic, acestea fiind realizate dintr-o altă argilă decât cele manuale, cu o rezistenţă mai ridicată la îngheţ-dezgheţ.

Montajul și întreţinerea pardoselilor

Datorită absorbţiei destul de mari a produselor ceramice, pentru o întreţinere ușoară, în special la pardoseli, trebuie respectate anumite reguli de montaj împreună cu efectuarea anumitor tratamente.

Montajul pardoselilor se face în șapă de mortar uscat cu o grosime minimă 4 cm, prin batere cu un ciocan de cauciuc, urmărindu-se pe cât posibil ca plăcile să fie la același nivel. În prealabil, produsul este ţinut minimum 15 minute imersat în apă. Deoarece muchiile plăcilor un sunt perfecte, se vor utiliza colţare pentru rosturi. Dimensiunea rostului trebuie să fie de 0,8-1,0 cm.

Rosturile se umplu cu un mortar a cărui duritate după întărire să fie apropiată de cea a ceramicii, pentru a nu întâmpina probleme la o eventuală șlefuire. Materialul din rosturi se aplică în exces deoarece după întărire, datorită absorbţiei mari a ceramicii, există riscul ca nivelul acestuia să scadă sub cel al pardoselii. Când materialul de rosturi capătă consistenţă, se îndepărtează excesul, iar produsul se spală cu un burete până când suprafaţa ramâne curată.

Trecerea la următoarele operaţii se face numai după 28 de zile, timp necesar maturizării mortarului.

Șlefuirea este o operaţie opţională și poate fi uscată sau umedă.

Șlefuirea uscată se face cu un disc abraziv, având ca rezultat producerea de mult praf. Prin șlefuire uscată se elimină doar părţile mai proeminente. Suprafaţa astfel obţinută are două nuanţe de culoare, mai închisă unde a fost șlefuită, și mai deschisă în rest.

Șlefuirea umedă se realizează cu ajutorul unor pietre abrazive de durităţi diferite, produsul fiind șlefuit aproape în totalitate, dar, datorită stratului de nisip nu foarte uniform pe care acesta se așează la fasonare, niciun produs nu va semăna cu altul nici după șlefuire, ramânând unele imperfecţiuni. Produsul poate fi folosit și ca atare, neșlefuit.

Spălarea este următoarea operaţie și se va realiza doar după ce pardoseala va fi perfect uscată. În cazul șlefuirii uscate și a produselor neșlefuite, spălarea se poate face imediat după montaj și uscare. Spălarea se face cu o soluţie acidă, care are menirea de a neutraliza sărurile solubile din argilă și din mortar și de a îndepărta toată murdăria acumulată în urma operaţiilor anterioare. Se realizează cu o perie cu mișcări circulare. În paralel, reziduurile acumulate se îndepărtează cu un aspirator, înainte ca aceasta să se sedimenteze pe produs. Mortarul întărit și necurăţat la timp un se poate îndepărta!

Impermeabilizarea se face numai pe un produs perfect uscat, în două straturi succesive, cu un impermeabilizant pe baza de silicon special pentru ceramică. Pentru exterior se va folosi un altfel de impermeabilizant decât pentru interior.

Ceruirea se face după ce impermeabilizantul a fost absorbit în totalitate. Ceara se aplică tot cu o perie circulară, iar înainte de uscare se uniformizează cu o pâslă.

Rezultatul final depinde de respectarea acestor reguli și de utilizarea substanţelor adecvate. Trebuie precizat faptul că toate aceste operaţii pot dura pâna la 10 săptămâni, în funcţie și de temperaturile existente. Nu se va lucra la o temperatură mai mică de 10 grade Celsius. Pereţii zugrăviţi anterior acestor operaţii trebuie protejaţi.

Zidăria aparentă și placajul manual se pot spăla cu o pensulă și pot fi impermeabilizate dacă exigenţele o impun. Piesele pentru tavane se curăţă foarte bine înainte de montaj, spălarea cu acid fiind recomandată după terminarea lucrării.

Țiglele ceramice Terra Rossa – calitatea se îmbină cu tradiția SICERAM

În anul 1907, în Sighişoara, la industria existentă în acel moment, s-a mai adăugat şi fabrica de cărămizi şi ţigle ceramice, cu denumirea „Fraţii Letz”, construită pe actualul amplasament al S.C. SICERAM S.A. Chiar dacă, până în prezent, fabrica a trecut printr-o serie de transformări, modernizări şi retehnologizări, producţia ţiglelor ceramice a continuat şi continuă şi în prezent, SICERAM S.A. fiind singurul producător de ţigle ceramice din România. Ultima modernizare a fabricii a avut loc în anul 2008, când s-a schimbat şi argila folosită la producerea ţiglelor. La ora actuală, pentru realizarea ţiglelor se aduce argilă din cariera proprie de la Bodoc, această argilă având un grad ridicat de rezistenţă la îngheţ-dezgheţ, fapt ce permite acordarea unei garanţii de 40 de ani pentru toate modelele de ţiglă realizate.

Ţiglele ceramice realizate de SICERAM S.A. sunt 100% naturale, fiind alegerea perfectă pentru acoperirea spaţiilor locuite, deorece nu influenţează negativ calitatea vieţii sau a mediului înconjurător. Putem spune despre acestea că sunt produse în armonie cu natura.

Din gama de învelitori TERRA ROSA® se pot alege modele de ţiglă mică (cu un necesar de 15-16 buc./mp) cum ar fi: Marsilia, Portugheză, Valahia, dar și modele de ţiglă mare (cu un necesar de 10-12buc./mp) cum ar fi: Baltica, Francia, Carpathia sau Bavaria Duo.

Pentru restaurarea clădirilor vechi, a bisericilor şi monumentelor, SICERAM S.A. produce două dimensiuni de olane (ţiglă Andalusia)  şi trei modele de ţiglă tip „solzi”: Bavaria (solz-ul clasic), Saxonia (solz ascuţit) şi Bistriţa (solz “coadă de rândunică”). Ultimul model de ţiglă”solzi”, Bistriţa, a fost folosit la restaurarea acoperişului Bisericii Evanghelice din centrul oraşului Bistriţa, modelul fiind special creat pentru această lucrare, de aici provenind şi denumirea. După refacerea acoperişului Bisericii Evanghelice, au urmat multe cereri pentru acest model de ţiglă, pentru alte biserici sau chiar pentru locuinţe private.

TERMOBLOC T38 IZO, primul sistem de zidărie ceramică cu izolație încorporată, fabricat în România

Avantajele cărămizii:

 • Menţinerea unei bune permeabilităţi la vapori.
 • Rezistenţă termică de minim 1,4 mpK/W.
 • Uşor de montat.
 • Scăderea semnificativă a costurilor cu intreţinerea clădirii.

Sistemul propus de SICERAM elimină aplicarea polistirenului pe faţadă, reducând substanţial costurile cu întreţinerea clădirii pe toată durata de viaţă a acesteia. Un alt avantaj este reprezentat de costurile de realizare a construcţiei, care sunt diminuate, în pricipal cele cu manopera, sistemul fiind foarte simplu de pus în operă şi existând posibilitatea de a se efectua tencuială mecanizată.

Datorită structurii decalate a izolaţiei, permeabilitatea la vapori este mult îmbunătăţită, clădirea fiind mai sănătoasă pentru utilizatori.

Avantaje:

 • Ceramica este cel mai vechi material de construcţii folosit pe scară largă.
 • Foarte bună durabilitate în timp (cele mai vechi construcţii, care sunt încă funcţionale, sunt de circa 2000 de ani). Întreţinută corect, o casă din zidărie ceramică cu izolaţie încorporată rezistă câteva generaţii.
 • Preţul este mic, dar manopera de punere în operă este puţin mai mare decât în cazul altor materiale.
 • Este permeabilă la vapori, permiţând transferul umidităţii între exterior şi interior şi invers, asigurând astfel cel mai sănătos mediu posibil.
 • Materialul este perfect reciclabil, în timp transformându-se din nou în materie primă.
 • Pentru o mai bună rezistenţă la cutremur, pentru regimuri de înălţime mai mari, se poate folosi doar combinat cu betonul armat.
 • Izolarea termică este bună dar perfectibilă, cea fonică este mai bună decât toate celelalte materiale folosite pe scară largă.
 • Este practic incombustibil, foarte bună rezistenţă la foc.

În cazul în care se doreşte o izolare termică mai bună, se aplică de regulă în partea exterioară a zidului un material izolator. Cel mai des utilizat este polistirenul care are preţul cel mai convenabil.

Problema la polistiren este că materialul este de sinteză şi nu permite transferul de vapori anulând astfel unul din avantajele majore ale ceramicii.

Se poate utiliza vată bazaltică dar aceasta are un preţ mult mai mare şi recuperarea în timp a investiţiei devine problematică.

De asemenea, în cazul aplicării de izolaţie pe faţadă (în special la polistiren), datorită scăderii rezistenţei în timp a tencuielii exterioare (durata de viaţă a polistirenului fiind de 10-15 ani, deci mult mai mică decât a ceramicii), cheltuielile de întreţinere curente devin mai costisitoare.

Ceea ce propunem noi prin TERMOBLOC IZO reprezintă o izolaţie continuă în plan dar discontinuă pe grosimea zidăriei, menţinând permeabilitatea la vapori şi totodată izolând rosturile de mortar care sunt locurile unde se pierde cea mai multa căldură. Prin faptul că izolaţia nu este la exterior, cheltuielile de întreţinere ale construcţiei rămân mici ca la o construcţie normală din ceramică.

Polistirenul, fiind un produs derivat din ţiţei, este combustibil. Utilizat însă doar în mică proporţie, în interiorul cărămizii, acesta nu crează probleme în cazul unui incendiu.

Folosind TERMOBLOC T38 IZO  gradul de izolare este asemănător cu cel al unei zidării de 29 cm peste care se aplică un polistiren de 5,5 cm sau cu cel al unei zidării de 24 cm peste care se aplică un polistiren de 7 cm.

Cu TERMOBLOC T38 IZO, cheltuind doar cu 30% mai mult, se obţine o izolaţie comparabilă unei cheltuieli cu 50% superioare în oricare din variantele clasice.

SICERAM,o sută de ani de tradiție

Cu o vechime de peste 100 de ani în producţia de cărămizi și ţigle ceramice, SICERAM oferă sisteme de zidării ceramice de diferite dimensiuni, învelitori ceramice, gama de zidării aparente, pardoseli, învelitori manuale și alte produse pentru finisaje.

În anul 2005, cu o investiţie de 11 milioane euro, s-a finalizat construcţia fabricii actuale de producţie a cărămizilor.Utilajele au fost aduse din Italia, de la producători renumiţi în domeniu. Capacitatea noii linii de producţie este de 800 tone pe zi.

În 2008, s-a finalizat o investiţie de 16 milioane de euro, într-o fabrică nouă de producţie a ţiglelor, care, la data punerii în funcţiune, era una din cele mai moderne din Europa. Ca și în cazul fabricii de producţie a cărămizilor, utilajele au fost aduse din Italia, capacitatea de producţie ajungând la 1,4 mil. bucăţi pe lună. Ţiglele ceramice fabricate la SICERAM, datorită formelor și greutăţilor, asigură o izolaţie termică, fonică și o stabilitate a acoperișului superioare ţiglelor fabricate din alte materiale. Odată cu punerea în funcţiune a noii linii de producţie, se produc, pentru prima dată în România, ţigle ceramice mari, cu un necesar de 10 buc./mp, un raport calitate-preţ optim, o productivitate crescută la montaj, consum redus de material lemons, precum și un aspect estetic deosebit, realizat cu ajutorul formelor de ipsos folosite în producţie.

Argila folosită în procesul de fabricaţie al ţiglelor este una cu totul deosebită, asigurând după ardere o culoare plăcută fără adaos de coloranţi, precum și o rezistenţă mare la îngheţ. Această calitate se concretizează prin oferirea unui termen de garanţie de 40 de ani, superior altor produse similare.