Home Evenimente Tendințele globale în raportare financiară și aplicarea acestora în România au fost dezbătute la „IFRS Forum”
Tendințele globale în raportare financiară și aplicarea acestora în România au fost dezbătute la „IFRS Forum”

Tendințele globale în raportare financiară și aplicarea acestora în România au fost dezbătute la „IFRS Forum”

0

București, 19 mai 2017 – BusinessMark a organizat cea de-a treia ediție a evenimentului „IFRS Forum”. Forumul a reunit , în calitate de speakeri, reprezentanți ai autorităților și specialiști din companii precum: PwC România, Mazars România și PKF Finconta.

Evenimentul a inclus o sesiune de prezentări și dezbateri ale principalelor subiecte și standarde de raportare financiară internațională, aplicarea IFRS în România, modificări ale tratamentului fiscal aplicabil instrumentelor financiare, IAS 19 – beneficiile angajaților, IFRS 2 – plata – bază de acțiuni, IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții, IFRS 16 – contractele de leasing: noul concept de leasing, IFRS 5 – active imobilizate deținute în vederea vânzării și activității întrerupte și IAS 40 – investiții imobiliare. Noul standard IASB privind contractele de leasing (IFRS 16) a fost detaliat în cadrul unui seminar susținut de Mazars România.

ALEXANDRA LAZĂR, Director Direcția de Legislație și Reglementări Contabile, Ministerul Finanțelor Publice a deschis conferința cu discuții despre Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Reglementările se aplică de către următoarele persoane juridice: a) societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționarea pe o piață reglementată; b) persoanele juridice prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat; c) alte entități obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective; d) alte entități care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective, condițiile în care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale. Entitățile prevăzute la literele b – d efectuează retratarea, întocmesc situațiile financiare anuale, respectiv organizează și conduc contabilitatea conform prevederilor legale aplicabile acestora.

ALEXANDRA BĂLAN, Manager, Servicii de Consultanță și Audit, PwC România a prezentat beneficiile angajaților din perspectiva IAS 19. După scop, beneficiile sunt pe termen scurt (bonusuri anuale de performanță, prima de concediu, prima de sărbători, benzină decontată, contribuții la asigurări sociale etc.) beneficii postangajare (bonus la pensionare, renta viagera etc.), beneficii pentru terminarea contractului de muncă (salarii compensatorii), alte beneficii pe termen lung, categorie reziduală (bonus fidelizarea plătibil din 5 în 5 ani).

ANA-MARIA BUTUCARU, Director, Audit and Accounting Advisory, PwC România a prezentat o serie de pași în ceea ce privește plata pe bază de acțiuni: ce înseamnă plata pe bază de acțiuni, clasificare, stabiliea termenilor critici, modificări și decontări, determinarea perioadei de atribuții, dar și alte subiecte ce țin de această zonă.

ELLA CHILEA, Director, Audit & Financial Advisory Services și FLORIN MINEA, Senior Manager, Audit & Financial Advisory Services, Mazars România au detaliat subiectul legat de IFRS 16 – contractele de leasing. Există o singură definiție pentru locatar și locator: „Un leasing este un contract, sau o parte a unui contract, care transferă dreptul de utilizare a unui activ (activul-suport) pentru o perioadă de timp în schimbul unei contravalori.” La întrebarea ce nu se schimbă, cei doi specialiști au pus accent pe două lucruri: contracte de Leasing Financiar (tratamentul contabil rămâne în esență același, clasificarea unui contract de leasing depinde dacă se transferă sau nu, în mare măsură, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activului, nicio simetrie cu modelul locatarului) și contracte de Leasing Operațional, în cazul cărora tratamentul contabil rămâne același. Aceștia au adăugat că IFRS 16 devine obligatoriu pentru exercițiile financiare cu începere de la 1 ianuarie 2019. Aplicarea mai devreme este permisă în cazul în care se aplică IFRS 15 – Venituri din contracte cu clienții. IFRS 15 devine obligatoriu pentru exercițiile financiare cu începere de la 1 ianuarie 2018 și este permisă aplicarea mai devreme. De asemenea, este vital să se facă distincția între un contract de leasing și un contract de servicii.

ALINA FĂNIȚĂ, CEO, PKF Finconta a prezentat IFRS 5 – active imobilizate deținute în vederea vânzării și activității întrerupte și IAS 40 – investiții imobiliare. În prima parte a prezentării, aceasta a menționat obiectivele IFRS 5: recunoașterea și prezentarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării / grupurilor destinate cedării și prezentarea și descrierea activităților întrerupte. Nu sunt în scopul evaluării conform IFRS 5 active înregistrate conform: IAS 12, IAS 19, IAS 39, IAS 40 & IAS 41 – activele evaluate la valoarea justă – și IFRS 4. Pe de altă parte, obiectivul IAS 40 se referă la prescrierea tratamentului contabil al investițiilor imobiliare, incluzând și cerințe de prezentare a informațiilor. Domeniile de aplicare sunt: recunoașterea, evaluarea și prezentarea informațiilor aferente investițiilor imobiliare, evaluarea dreptului asupra unei investiții imobiliare deținute în temeiul unui contract de leasing financiar de către locatar și evaluarea de către locator a unei investiții imobiliare date în leasing în temeiul unui contract de leasing operațional. IAS 40 nu reglementează aspectele ce intră sub incidența IAS 16, IAS 17 si IAS 41.

În cea de-a doua parte a zilei s-a desfășurat seminarul cu tema „Contractele de leasing” susținut de reprezentanții Mazars România. Timp de două ore, participanții au îmbinat partea teoretică cu cea practică și au abordat pe rând subiecte precum: noutăți în domeniu, ce nu se schimbă, criterii pentru identificarea unui contract de leasing, excepții practice pentru locatari și exemple de bune practici.

Cea de-a treia ediție a evenimentului „IFRS Forum” a reunit manageri financiari, directori generali, controlleri financiari, directori economici, contabili, experți și analiști financiari, auditori, antreprenori și consultanți fiscali.

Forumul a fost organizat de BusinessMark alături de PwC România, Mazars România, PKF Finconta și BRCC. Partenerii media aiconferințeisunt:Business Cover, NewMoney, Ziare.com, Business24,Manager.ro, 1asig.ro, mtcmagazin,Global Manager, Jurnalul de Afaceri, Transilvania Business,FEMEIINAFACERI, Finzoom, SaptamanaFinanciara, Startups.ro, Manager Express, Gazetadestiri, Legal Marketing, Administratie.ro, Vox Capital, Chalbert, PRBox, Rbeconnect, Avocatura, Calendar Evenimente, Promo Afaceri, Antreprenor in romania, Debizz, MLM News, Revista Valoarea, Roportal, Bucuresteni.ro, Plan de afacere, Economiaonline, Global Manager, MediaRabbit.

Pentru informații despre evenimentele noastre vă invităm să accesați site-ul BusinessMark sau să ne scrieți pe adresa office@business-mark.ro.

Despre BusinessMark

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate de B2B și pune la dispoziția clienților săi modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta în mod direct cu mediul de afaceri și de a crea oportunități de parteneriat strategic. Atât prin organizarea de evenimente business, cât și prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark își propune să vină în întâmpinarea partenerilor săi cu strategii de comunicare și promovare centrate pe business matchmaking și crearea de oportunități de dezvoltare.