Home Stiri Informaţii cheie despre ENER LOT 21 – directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare şi agregatele de răcire pentru realizarea confortului
Informaţii cheie despre ENER LOT 21 – directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare şi agregatele de răcire pentru realizarea confortului

Informaţii cheie despre ENER LOT 21 – directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare şi agregatele de răcire pentru realizarea confortului

0

Cea mai recentă dintr-o serie de implementări eşalonate sub egida Comisiei Europene în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de carbon în întreaga Europă, Directiva privind proiectarea ecologică prevede intrarea în vigoare a Lotului 21 la începutul acestui an. Noua reglementare a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2018 şi se aplică echipamentelor de încălzire a aerului, echipamentelor de răcire, agregatelor de răcire cu temperatură de proces înaltă şi ventilo-convectoarelor.

Comisia Europeană a lucrat continuu la stabilirea unor reguli aplicabile uniform în Uniunea Europeană pentru creşterea eficienţei energetice, sprijinirea clienţiilor în obţinerea în mod cât mai transparent a datelor şi îmbunătăţirea cerinţelor de raportare pentru toate produsele consumatoare de energie, care includ refrigerarea, încălzirea spaţiilor şi echipamentele de răcire. Directiva de proiectare ecologică (2009/125/EC) a prevăzut implementarea eşalonată a cerinţelor minime împreună cu implementarea unei modalităţi mai realiste de comparare a eficienţei sistemelor din punct de vedere al performanţei energetice şi impactului asupra mediului al produselor consumatoare de energie (EuP)  şi al produselor cu impact asupra consumului energetic (ErP).

Ce include ?

Obiectul legislaţiei ENER LOT21 îl fac următoarele echipamente:

  • Aparate de aer condiţionat – toate aparatele peste 12 kW cu cerinţe specifice atât pentru răcire, cât şi pentru încălzire
  • Agregate de răcire pentru realizarea confortului:
    • Agregate doar pentru răcire, cu capacităţi până la 1500 kW
    • Agregate reversibile cu capacităţi între 400 kW şi 1500 kW (agregatele reversibile cu capacităţi până la 400 kW inclusiv nu fac obiectul legislației deoarece sunt reglementate prin directiva (EC) 813/2013 referitoare la cerinţele de design ecologic pentru aparatele de încălzire a spaţiilor).
    • Agregatele cu funcţionare doar pentru încălzire nu fac obiectul reglementării deoarece nu sunt definite cerinţe minime privind capacităţile de încălzire.

 

 Grupă de produse Domeniul capacităţilor Cerinţe de răcire aplicabile

 

Cerinţe de încălzire aplicabile
Aer – aer

 

 

Aparate de aer condiţionat >12 kW DA DA
Roof-top-uri >12 kW DA DA
Aer/ amestec de apă cu glicol -apă Doar răcire ≤ 400kW DA Nu se aplică
Reversibile ≤ 400kW exclus ENER LOT 1
Doar încălzire ≤ 400kW Nu se aplică ENER LOT 1
Aer/ amestec de apă cu glicol -apă Doar răcire >400kW to 1500 kW DA DA
Reversible >400kW to 1500 kW DA DA
Doar încălzire >400kW to 1500 kW DA DA

 

Pentru Daikin, echipamentele asupra cărora această directivă produce efecte sunt: o parte dintre sistemele Sky Air (cele care nu fac obiectul ENER LOT 10), unităţile de tip roof-top, sistemele VRV, agregatele cu funcţionare doar în răcire şi agregatele reversibile cu capacităţi de peste 400 kW (cele care nu fac obiectul ENR LOT 1).

Atingerea obiectivelor energetice

Cerinţele minime de eficienţă stabilite de noile reglementări pentru aparatele de aer condiţionat cu funcţionare pentru răcire sunt cele mai ridicate de la introducerea ENER LOT 10. Noile standarde reflectă ambiţia Comisiei Europene de a realiza reduceri reale ale consumului de energie pe tot teritoriul pieţei Europene prin orientarea acesteia către produse mai eficiente energetic.

Utilizarea energiei primare ca indicator de performanţă

Cerinţele minime sunt exprimate în eficienţă energetică primară denumită ηs,c şi  ηs,h (a se citi “etas răcire” sau “etas încălzire”).

Utilizarea energiei primare ca indicator al eficienţei vine ca urmare a implementării sale iniţiale sub (EU) 813/2013 (LOT1 / 2) cu aplicabilitate la încălzirea spaţiilor. Pentru consecvenţă, aceasta permite compararea uşoară a produselor ce folosesc diferite surse de energie. Trebuie remarcat că ENER lot 21 acoperă, de asemenea, încălzitoare cu gaz şi de aceea, a fost considerată relevantă folosirea eficienţei energiei primare. Alte reglementări ce folosesc acest nou indicator vor fi implementate ulterior.

Graficul 1 : Comparaţie a cerinţelor minime de eficienţă (Valori procentuale ETA) pentru pilonul 1 şi pilonul 2 pentru LOTUL 21 şi LOTUL 10

Eficienţă sezonieră vs. eficienţă nominală – care este diferenţa?

Eficienţa sezonieră a fost folosită pentru produsele noastre de la lansarea gamei Daikin Sky Air sezonier în 2012 pentru a compara eficienţa produselor în defavoarea eficienţei nominale. O modalitate mult mai obiectivă de a compara funcţionarea reală a acestor produse, eficienţa sezonieră ia în calcul variaţiile temperaturii exterioare care apar pe parcursul anului şi numărul dăților când acestea apar.

Prin comparaţie, eficienţa nominală, care este încă folosită ocazional, evaluează eficienţa sistemului pe baza unei temperaturi exterioare fixe, de 35°C în modul de răcire şi 7°C în modul de încălzire, ceea ce nu este reprezentativ dacă se aplică la durata unui an întreg de funcţionare. Noua metodă de calcul propune, aşadar, o estimare mult mai realistă a performanţei în exploatare. În plus faţă de consumul energetic pe durata folosinţei sistemului, eficienţa sezonieră ia în considerare şi alţi factori precum modul “în aşteptare” (stand-by), modul “oprit” (off) şi consumul pentru degivrarea carcasei. Acestea contribuie la o evaluare mai realistă a performanţei produsului.

Un aspect important este acela că, la exploatarea în răcire, o comparaţie completă poate fi făcută doar pentru sisteme cu aceeaşi valoare a presiunii de lucru proiectate. La funcţionarea în încălzire, unde, de obicei, există diferenţe între sisteme, proiectanţii sunt sfătuiţi să verifice dacă valoarea presiunii de lucru a produselor pe care le compară este egală în toate cazurile.

Comunicare transparentă

Producătorilor li se va solicita să publice date despre eficienţa în funcţionare, zgomot sau alte aspecte ale produselor lor împreună cu manualele de instalare, iar informaţiile despre reciclare pe un site web cu acces gratuit. Acestea vor ajuta utilizatorii să compare eficienţa diferitelor sisteme într-un mod mai facil şi mai transparent. De la 01/01/2018 Daikin va publica toate datele aferente LOT21 pe platforma sa web gratuită şi pe portalurile sale.

Şi ce este important pentru beneficiari?

Noile reglementări aduc veşti bune pe toate planurile. Mai multă transparenţă şi disponibilitatea unor date tehnice mai relevante vor ajuta beneficiarii, consultanţii şi alte părţi implicate să facă alegeri mai bune, bazate pe informaţii mai realiste privind eficienţa energetică.

Fiind producătorul numărul unu de sisteme HVAC-R, Daikin continuă în forţă programul său de Cercetare şi Dezvoltare, orientat către aducerea pe piaţă a unor produse noi, având caracteristici ce ţintesc atingerea unei eficienţe energetice maxime şi cele mai înalte performanţe posibile.

Despre Daikin

La nivel global, compania DAIKIN este prezentă în peste 145 de țări, având 60.800 de angajați în cele 90 de fabrici.  Cu o experiență de peste 90 de ani în proiectarea și fabricarea de tehnologii de încălzire și răcire, Daikin este lider de piață în tehnologia pompelor de căldură, fiind renumit pentru abordarea sa inovatoare în ceea ce privește dezvoltarea de produse, precum și pentru calitatea de neegalat și versatilitatea soluțiilor sale integrate. De altfel, Daikin a lansat în 2014 prima generație de produse pentru segmentul rezidențial care folosesc exclusiv agentul frigorific R32.

Daikin VRV și Daikin Altherma sunt cele mai vândute sisteme de pompe de căldură în Europa, cu peste 500.000 de sisteme livrate până în prezent

În Europa compania are aproape 7.000 de angajați şi 14 fabrici de producție cu sediul în Belgia, Republica Cehă, Franța, Germania, Olanda, Italia, Turcia, Marea Britanie şi Spania.

Daikin este pe piața din România din 1994, având în prezent peste 37 de angajați și o rețea complexă de distribuitori, axați pe soluții comerciale, industriale și rezidențiale.